Doorstroomverwarmers

Huis verwarmen

Een doorstroomverwarmer is vaak een goedkope en snel te realiseren oplossing voor warmwatervoorziening. Dat zijn de voor- en nadelen. Doorstroomverwarmers zijn compacte warmwaterboilers. Ze zijn bijzonder nuttig in twee toepassingsgebieden:

 • Bij renovatie van oude gebouwen die geen centrale warmwatervoorziening hebben.
 • Overal waar slechts zelden en relatief weinig warm water nodig is.

Dat zijn de voordelen

 • Geen warmteverliezen: Aangezien doorstroomgeisers, in tegenstelling tot warmwaterboilers, geen opslagtank hebben, kunnen er geen energieverliezen optreden als ze niet worden gebruikt. Omdat de apparaten meestal ook heel dicht bij het verbruikspunt worden geïnstalleerd, gaat er nauwelijks warmte verloren via de leiding.
 • Onbeperkt warm water: In tegenstelling tot een boiler met een bepaald opslagvolume, leveren doorstroomgeisers onbeperkt warm water. Het water wordt verwarmd terwijl het er doorheen stroomt.
 • Compact ontwerp: Omdat doorstroomwaterverwarmers geen opslagtank nodig hebben, zijn ze klein en compact en kunnen ze bijna overal eenvoudig worden geïntegreerd.
 • Geen legionellaprobleem: Legionella houdt van lauw, stilstaand water om zich te vermenigvuldigen. Beide zijn niet leverbaar met doorstroomgeisers omdat er geen opslagtank is en het water direct voor gebruik wordt opgewarmd.
 • Lage aanschafkosten: Indien aan de technische eisen wordt voldaan, kan voor enkele honderden euro’s in zeer korte tijd een doorstroomverwarmer worden geplaatst. Dit kost aanzienlijk minder geld dan het vervangen van een verwarmingssysteem met warmwatervoorziening.

Dat zijn de minpunten

 • Hoog primair energieverbruik: Moderne fossiele kolencentrales hebben een maximaal rendement van 40 procent bij de productie van elektriciteit, gascentrales maximaal 60 procent. Er gaat meer energie verloren op weg door het elektriciteitsnet naar het punt waarop het weer wordt omgezet in thermische energie in de doorstroomboiler. Doorstroomgeisers op aardgas presteren iets beter, omdat hier een fossiele brandstof wordt omgezet in warmte en direct ter plekke wordt verbruikt. Nog beter wordt het met uw eigen fotovoltaïsche installatie.
 • Geen goedkope nachtstroom: Warmwaterboilers kunnen ’s nachts worden opgewarmd als elektriciteitsleveranciers tegen een speciaal tarief nachtstroom leveren. Bij doorstroomverwarmers is dit niet mogelijk vanwege het ontbreken van opslagruimte.
 • Soms slechte regelbaarheid: hydraulisch gestuurde doorstroomgeisers produceren pas warm water als er voldoende waterdruk in het apparaat is opgebouwd. Als het apparaat niet drukvast is, open dan nooit meerdere kranen tegelijk. Anders kan het gebeuren dat het ineens koud wordt als je doucht omdat iemand elders warm water gaat halen.
 • Stroomaansluiting vereist: Een doorstroomgeiser heeft een stopcontact of aansluitdoos in de buurt nodig. Dit kan latere installaties bemoeilijken.

Hoe nuttig is een doorstroomverwarmer?

Door de hoge primaire energiebehoefte behoren doorstroomgeisers niet tot de duurzame warmwaterleveranciers in de Bouwenergiewet en kunnen daardoor bijvoorbeeld een KfW-subsidie ​​onmogelijk maken. Om deze redenen spelen doorstromers nauwelijks een rol in nieuwbouw, maar zijn ze slechts een noodoplossing daar waar een centrale warmwatervoorziening niet mogelijk is of te duur zou zijn. advertentie

Dit is hoe doorstroomverwarmers werken

Doorstroomverwarmers werken volgens het stromingsprincipe. Als er warm water uit de kraan wordt getapt, start de doorstroomverwarmer op en verwarmt het koude water in zeer korte tijd tot een bepaalde temperatuur. Als er geen warm water meer wordt getapt, schakelt het apparaat zichzelf automatisch uit en verbruikt het geen energie meer. Hiermee onderscheidt de doorstroomgeiser zich van de warmwaterboiler, waarbij een bepaalde hoeveelheid water vooraf wordt opgewarmd en daarna warm wordt gehouden. Er zijn veel soorten doorstroomverwarmers, waarvan de meeste op elektriciteit werken. Het doorstromende water wordt verwarmd door direct of indirect contact met een verwarmingsdraad. Voor grote hoeveelheden warm water en hoge temperaturen is veel elektriciteit nodig, daarom hebben veel doorstroomgeisers een hoogspanningsaansluiting nodig.

Doorstroomverwarmers
Schuiven naar boven