Financieel

Zo ziet de rechtsopvolging eruit

Het erfrecht stelt iedereen in staat om zijn vermogen te regelen bij overlijden. Dit gebeurt door middel van een testament of een erfovereenkomst. De verdeling erfenis moet altijd notarieel worden vastgelegd. Het testament kan, maar hoeft niet notarieel te worden bekrachtigd. Als de overledene zijn nalatenschap niet met een geldig testament of erfcontract heeft geregeld, […]

Schuiven naar boven